WAŻNE INFORMACJE

W celu zwiedzenia obiektów Elektrowni Wodnej w Solinie przez grupy zorganizowane (tj. od 15 osób) należy dokonać rezerwacji w formie elektronicznej na adres zwiedzanie.eos@gkpge.pl dopełniając wszelkich formalności oraz uzyskać potwierdzenie terminu zwiedzania. Należy również dokonać całości opłaty za zwiedzanie na konto nr: 43 1020 1026 0000 1502 0251 3570 oraz przesłać drogą elektroniczną dowód wpłaty.

Organizator wycieczki zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania jej uczestników z Regulaminem zwiedzania obiektów Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce PGE Energia Odnawialna S.A. przez zorganizowane grupy wycieczkowe.

Nieodzownym elementem jest wypełnienie Listy osób zwiedzających obiekty ze wskazaniem wszystkich niezbędnych danych oraz podpisami uczestników.

(powyższe dokumenty dostępne są na stronie "Pliki do pobrania")

W przypadku zwiedzania elektrowni przez osoby indywidualne należy osobiście zgłosić się do budynku Centrum Energii Odnawialnej (znajdującego się przy bramie głównej elektrowni Solina, ok 30 minut przed planowaną godziną zwiedzania,  (najpóźniej 10 minut przed) celem dopełnienia formalności oraz dokonaniem opłaty. Bilet zakupiony w kasie nie podlega zwrotowi.

Wejście na teren Elektrowni Wodnej w Solinie OSÓB PEŁNOLETNICH, odbywa się wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości, ze zdjęciem.

Informujemy, iż na terenie elektrowni wodnej Solina obowiązują bezwzględne zakazy:

 1. Zakaz filmowania oraz robienia zdjęć.
 2. Wnoszenia broni palnej.
 3. Wnoszenia materiałów niebezpiecznych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, materiałów toksycznych, odurzających, wybuchowych bądź chemicznych o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej.
 4. Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów.
 5. Wnoszenia przedmiotów mogących zakłócić pracę urządzeń elektrowni, w tym włączonych telefonów komórkowych, smartfonów itp.
 6. Prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.
 7. Wnoszenia walizek, plecaków, toreb, siatek i innego rodzaju bagaży. Organizator zwiedzania udostępnia (bez ponoszenia odpowiedzialności) szafki depozytowe.
 8. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
 9. Wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Wejścia na teren elektrowni po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych oraz korzystania z jakiegokolwiek źródła otwartego ognia.
 12. Samowolnego opuszczania trasy zwiedzania lub oddalania się od grupy.
 13. Zbliżania się, dotykania, naciskania przycisków czy przełączników w urządzeniach znajdujących się na trasie zwiedzania.

Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do poruszania się na terenie elektrowni wodnej Solinaw kaskach ochronnych, które zostaną wypożyczone w cenie biletu.

Całkowity czas zwiedzania do 75 minut.

Uwaga: temperatura w zaporze ok. 7ºC.