WAŻNE INFORMACJE

W celu zwiedzenia obiektów Elektrowni Wodnej w Solinie przez grupy zorganizowane (tj. od 15 osób) należy dokonać rezerwacji w formie elektronicznej na stronie www.solina.pl KUP BILET. W przypadku braku dostępnych terminów lub godzin, należy skontaktować się z Recepcją Zwiedzania na adres zwiedzanie.eos@gkpge.pl.

Organizator wycieczki, zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania jej uczestników z Regulaminem zwiedzania obiektów Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce PGE Energia Odnawialna S.A. przez zorganizowane grupy wycieczkowe.

Nieodzownym elementem jest wypełnienie Listy osób zwiedzających obiekty, ze wskazaniem wszystkich niezbędnych danych oraz podpisami uczestników. Lista powinna być sporządzona starannie, czytelnie i w porządku alfabetycznym. 

(powyższe dokumenty dostępne są na stronie "Pliki do pobrania")

W przypadku zwiedzania elektrowni przez grupy zorganizowane, kierownik grupy powinien, zgłosić się do budynku Centrum Energii Odnawialnej (znajdującego się przy bramie głównej Elektrowni Solina, ok. 30 minut przed planowaną godziną zwiedzania, najpóźniej 15 minut przed), celem dopełnienia niezbędnych formalności. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

Wejście na teren Elektrowni Wodnej w Solinie OSÓB PEŁNOLETNICH, odbywa się wyłącznie z ważnym dokumentem tożsamości, ze zdjęciem.

Informujemy, iż na terenie elektrowni wodnej Solina obowiązują bezwzględne zakazy:

 1. Zakaz filmowania oraz robienia zdjęć.
 2. Wnoszenia broni palnej.
 3. Wnoszenia materiałów niebezpiecznych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, materiałów toksycznych, odurzających, wybuchowych bądź chemicznych o dużej podatności pożarowej         lub wybuchowej.
 4. Wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów.
 5. Wnoszenia przedmiotów mogących zakłócić pracę urządzeń elektrowni, w tym włączonych telefonów komórkowych, smartfonów itp.
 6. Prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych.
 7. Wnoszenia walizek, plecaków, toreb, siatek i innego rodzaju bagaży. Organizator zwiedzania udostępnia (bez ponoszenia odpowiedzialności) szafki depozytowe.
 8. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).
 9. Wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Wejścia na teren elektrowni, po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 11. Palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych oraz korzystania z jakiegokolwiek źródła otwartego ognia.
 12. Samowolnego opuszczania trasy zwiedzania lub oddalania się od grupy.
 13. Zbliżania się, dotykania, naciskania przycisków czy przełączników w urządzeniach znajdujących się na trasie zwiedzania.

Wszyscy uczestnicy wycieczki, zobowiązani są do poruszania się na terenie elektrowni wodnej Solina w kaskach ochronnych, które zostaną wypożyczone w cenie biletu.

Całkowity czas zwiedzania 60-70 minut.

Uwaga: temperatura w zaporze ok. 7ºC.